bîsebat


bîsebat
(F.-A.)
[ تﺎﺒﺛ ﯽﺑ ]
dayanıksız.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.